KADER / INSTRUCTEURS

Sensei Robert Pepels 4e Dan

Sensei Dennie Bosch 3e Dan

Sempai Maarten Lebens 2e Dan

Sempai Fred Vandewal 2e Dan

Sempai Jacques Werbata 2e Dan

Sempai Cem Senol 1e Dan (Osaka)

Sempai Loes Peeters 1e Dan

Sempai Roy De Bie 1e Dan

Sempai Edmond Kleintjens 1e Dan

Sempai Kevin Lemmens 1e Dan