ASHIGARU-RYU EXAMEN EISEN10e Kyu Blauw: fudo dachi / kumite dachi / zenkutsu dachi / kiba dachi / taikyoku sono ichi / geri kata / kihon kata ichi / 5 ronden kumite
10e Kyu Blauw: fudo dachi / kumite dachi / zenkutsu dachi / kiba dachi / taikyoku sono ichi / geri kata / kihon kata ichi / 5 ronden kumite
9e Kyu Blauw I: fudo dachi / kumite dachi / zenkutsu dachi / kiba dachi / yoi dachi / sanchin dachi / taikyoku sono ichi / taikyoku sono ni / geri kata / kihon kata ichi / 7 ronden kumite
9e Kyu Blauw I: fudo dachi / kumite dachi / zenkutsu dachi / kiba dachi / yoi dachi / sanchin dachi / taikyoku sono ichi / taikyoku sono ni / geri kata / kihon kata ichi / 7 ronden kumite
8e Kyu Geel: fudo dachi / kumite dachi / zenkutsu dachi / kiba dachi / yoi dachi / sanchin dachi / musubi dachi / kokutsu dachi / taikyoku sono ichi / taikyoku sono ni / taikyoku sono san / geri kata / kihon kata ichi / kihon kata ni / 10 ronden kumite
8e Kyu Geel: fudo dachi / kumite dachi / zenkutsu dachi / kiba dachi / yoi dachi / sanchin dachi / musubi dachi / kokutsu dachi / taikyoku sono ichi / taikyoku sono ni / taikyoku sono san / geri kata / kihon kata ichi / kihon kata ni / 10 ronden kumite
7e Kyu Geel I: fudo dachi / kumite dachi / zenkutsu dachi / kiba dachi / yoi dachi / sanchin dachi / musubi dachi / kokutsu dachi / heiko dachi / neko ashi dachi / shiko dachi / taikyoku sono ichi / taikyoku sono ni / taikyoku sono san / geri kata / kihon
7e Kyu Geel I: fudo dachi / kumite dachi / zenkutsu dachi / kiba dachi / yoi dachi / sanchin dachi / musubi dachi / kokutsu dachi / heiko dachi / neko ashi dachi / shiko dachi / taikyoku sono ichi / taikyoku sono ni / taikyoku sono san / geri kata / kihon
6e Kyu Oranje: uchi hachi dachi / tsuru ashi dachi / moro ashi dachi / heisoku dachi / kake dachi / kihon kata ichi / kihon kata ni / taikyoku sono ichi / taikyoku sono ni / taikyoku sono san / sokugi taikyoku sono ichi / 15 ronden kumite
6e Kyu Oranje: uchi hachi dachi / tsuru ashi dachi / moro ashi dachi / heisoku dachi / kake dachi / kihon kata ichi / kihon kata ni / taikyoku sono ichi / taikyoku sono ni / taikyoku sono san / sokugi taikyoku sono ichi / 15 ronden kumite
5e Kyu Oranje I: dachi kata / kihon kata ichi / kihon kata ni / taikyoku sono ichi / taikyoku sono ni / taikyoku sono san / sokugi taikyoku sono ichi / sokugi taikyoku sono ni / shidokan kata ichi / 17 ronden kumite
5e Kyu Oranje I: dachi kata / kihon kata ichi / kihon kata ni / taikyoku sono ichi / taikyoku sono ni / taikyoku sono san / sokugi taikyoku sono ichi / sokugi taikyoku sono ni / shidokan kata ichi / 17 ronden kumite
4e Kyu Groen: pinan sono ichi / pinan sono ni (shidokan kata yon) / kihon kata san / shidokan kata ichi / shidokan kata ni / 20 ronden kumite
4e Kyu Groen: pinan sono ichi / pinan sono ni (shidokan kata yon) / kihon kata san / shidokan kata ichi / shidokan kata ni / 20 ronden kumite
3e Kyu Groen I: shidokan kata san / shidokan kata yon (pinan sono ni) / kihon kata yon / 24 ronden kumite
3e Kyu Groen I: shidokan kata san / shidokan kata yon (pinan sono ni) / kihon kata yon / 24 ronden kumite
2e Kyu Bruin: sanchin kata / alle voorgaande kata / 15 ronden ne waza kumite
2e Kyu Bruin: sanchin kata / alle voorgaande kata / 15 ronden ne waza kumite
1e Kyu Bruin I: shidokan kata go / shidokan kata sai / shidokan kata bo 1 / shidokan kata bokken / 10 ronden ne waza kumite / 10 ronden kumite
1e Kyu Bruin I: shidokan kata go / shidokan kata sai / shidokan kata bo 1 / shidokan kata bokken / 10 ronden ne waza kumite / 10 ronden kumite
1e Dan Zwart I: gehele voorgaande programma / 30 ronden kumite om en om met ne waza
1e Dan Zwart I: gehele voorgaande programma / 30 ronden kumite om en om met ne waza
2e Dan Zwart II: 10 lesuren examen / bunkai kata shidokan I II III IIII IIIII / randori werptechnieken / shidokan bo 2 / 35 ronden kumite om en om met ne waza
2e Dan Zwart II: 10 lesuren examen / bunkai kata shidokan I II III IIII IIIII / randori werptechnieken / shidokan bo 2 / 35 ronden kumite om en om met ne waza
3e Dan Zwart III: 50 ronden kumite om en om met ne waza
3e Dan Zwart III: 50 ronden kumite om en om met ne waza